Huai'an Guolian Olympic Mingdu Hotel

Author:Site Editor     Publish Time: 2019-07-12      Origin:Site

Guolian Olympic Mingdu Hotel is a luxury hotel built by Huai'an Guolian Group according to four-star standard and entrusted to manage to Jiangsu Huayimingdu Hotel Management Co.


国联奥体名都Copyright © 2019 Bureau of Commerce of Huai'an Municipality